Räkna ut din besparing
Produkt Främst M224
Kund Smurfit Kappa

Ökad produktionstid hos Smurfit Kappa

Smurfit Kappa producerar kraftliner av nyfiber, vilket används för att tillverka wellpapp. Transportörerna sitter på renseriet vilket gör att de utsätts för högt slitage av bark och sand.

Utmaning

Innan Smurfit Kappa bytte till Nordic Quick Systems använde de solida drev, men även några delade. För att byta två kedjehjul krävdes 2-3 medarbetare under minst 12 timmars underhållsstopp. Höglyft eller traktor behövdes för att hantera bytet av kedjehjul.

Lösning

Med kedjehjul från Nordic Quick Systems tar underhållsstoppet max två timmar. Inga lyfthjälpmedel behövs vilket ökar säkerheten för personalen. Underhåll av kedjehjul genomförs ungefär vartannat år.

Resultat

För Smurfit Kappa innebar ett byte till Nordic Quick Systems kedjehjul 10 timmars tidsbesparing per underhåll.

” Jag förstod direkt att det skulle gå betydligt snabbare och enklare att endast byta tänderna. Det fick oss att välja Nordic Quick Systems. ”
Stefan Viklund, Underhållsledare på Smurfit Kappa

Bytet av kedjehjulsleverantör har inneburit stora kostnadsbesparing och ökad produktionseffektivitet.

Läs fler kundcase