Räkna ut din besparing

Kedjehjul

Unika kedjehjulslösningar för ditt behov

Vårt patenterade kedjehjulssystem, med roterbara och utbytbara slitagedelar, kan appliceras på alla typer och storlekar av kedjehjul, såsom bl.a. transportörkedjehjul, rullkedjehjul (enkel- och flerradiga), drivtrummor och släta vändhjul. Konceptet appliceras även på kugghjul.

Hjulet är uppdelat i en kropp, samt ett antal slitagedelar. Slitagedelarna kan enkelt roteras eller ersättas medan kedjan och kedjehjulskroppen fortfarande är monterade på transportören, vilket resulterar sänkta underhållskostnader, minimerade risker för personalen, ökad produktionseffektivitet och reducerad miljöpåverkan.

Kedjehjulen levereras i många olika typer av material. För det mesta tillverkas hjulkroppen i konstruktionsstål och slitagedelarna i slitstål (HB 400-500). Dock kan slitagedelarna även tillverkas i t.ex. teknisk plast, vilket ibland efterfrågas av sågverk, i syfte att sänka bullernivån.

Vi utrustar alla våra kedjehjul med slitagevarnare. En slitagedel på respektive kedjehjul utrustas med markeringar på sidorna. När slitaget når dessa markeringar bör slitagedelarna roteras eller bytas för att undvika risken för haveri. (Slitagevarnaren erbjuds ej till kunder i USA, Kanada och Japan.)

Vidare kan vi även erbjuda standardhjul, samt delade hjul, för de applikationer där underhållet genomförs mindre frekvent och på ett smidigare sätt.

Produktspecifikation

    Typ av kedjehjul

    Transportörkedjehjul, rullkedjehjul, drivtrummor, släta vändhjul m.fl. Hjulkroppen levereras som standard delad, men kan även tillverkas solid. Kedjehjulen kan utrustas med lagrat nav eller spännelement.

    Storlek

    Nordic Quick Systems tillverkar kedjehjul i alla storlekar, oavsett diameter, tjocklek och nav.

    Kedjetyp

    Vi kan leverera kedjehjul för merparten av alla kedjetyper.

    Material

    Kedjehjulskroppen tillverkas oftast i allmänt konstruktionsstål, S355J. Slitagedelarna tillverkas primärt i slitplåt med nominell hårdhet på 400-500 HBW, alternativt teknisk plast. Alla materialval anpassas efter kundens önskemål.

    Tillbehör

    Slitagedelarna och hjulhalvorna fästes med Nord-Lock-brickor (gäller ej slitagedelar i plast) och 12.9-skruvar.

    Kontur

    Slitagedelarnas kontur håller högsta precision för att säkerställa en skonsam och säker kedjedrift.

    Övrigt

    Alla delade kedjehjulskroppar är utrustade med stödklackar mellan hjulhalvorna, vilket säkerställer optimal delning. För att eliminera nötningsrisken är kedjehjulskroppen alltid något smalare än sina slitagedelar.

Ladda ner installationsmanual Ladda ner produktspecifikation