Räkna ut din besparing

Din besparing

Nedan följer en förklaringen till hur ni kan resonera när ni räknar på hur mycket en investering i våra patenterade kedjehjul kommer att ge i avkastning. De generella principerna går dock att applicera även på våra andra unika produkter med utbytbara slitagedelar.

Den initiala investeringen i Nordic Quick Systems patenterade kedjehjul, med roterbara och utbytbara tandluckor, är generellt högre än för traditionella drev. Det beror på att våra hjul har fler komponenter som ska bearbetas, vilket alltid görs med högsta precision. Hur stor prisdifferensen är gentemot ett traditionellt kedjehjul varierar, men ofta minskar skillnaden ju större kedjehjulen är. Däremot genererar våra kedjehjul flera fördelar, såsom bland annat kortare underhållstid, att det varken krävs lyfthjälpmedel eller brandvakt, och högre säkerhet för personalen.

Här på hemsidan kan du använda vårt verktyg Besparingskalkylatorn, där du kan mata in data om din kedjetransportör för att få ut en estimering av hur mycket du kan spara genom en investering i vår lösning. Vi vill reservera oss för att kalkylatorn bygger på ett antal generella antaganden, men den brukar ändå ge en bra fingervisning.

Om du istället vill göra en egen uträkning följer här en förklaring för hur du kan resonera.

Fundera först på följande:

  • Vänds de befintliga drivhjulen och vändhjulen? Om svaret är nej, innebär det att ni måste köpa nya kedjehjul vid varje underhåll. Med våra kedjehjul byts slitagedelarna bara varannan gång eftersom de är vändbara.
  • Hur mycket tid skulle ni spara på att endast byta eller vända slitagedelar istället för att ersätta hela kedjehjulet? Enligt våra befintliga kunder går det upp till fem gånger snabbare.
  • Behöver en brandvakt närvara vid underhållsarbetet? En brandvakt kostar cirka 450 kr/h och behöver oftast övervaka hela underhållsarbetet, samt en tid därefter. Med kedjehjul från Nordic Quick Systems behöver inga komponenter kapas eller svetsas, vilket eliminerar brandrisken och behovet av en brandvakt.
  • Behöver ni använda någon typ av lyfthjälpmedel vid montage av kedjehjul, exempelvis lyftkran eller en byggställning? Om ja, vad kostar det? Slitagedelarna på Nordic Quick Systems kedjehjul väger bara några få kilo styck och kan med enkelhet hanteras utan lyfthjälpmedel.
  • Görs underhållet av egen eller inhyrd personal? Då underhållsarbetet på våra kedjehjul går upp till fem gånger snabbare minskar personalkostnaden för arbetet. Beakta att egen personal kostar i genomsnitt 300 kr/h och inhyrd personal ca 550 kr/h, samt fundera på hur många timmar som ni sparar med vår lösning och multiplicera det med den aktuella personalkostnaden.
  • Vad är stoppkostnaden för den berörda kedjetransportören? Ofta är det svårt att precisera en exakt siffra, men ibland går det att räkna ut på ett ungefär genom att ta anläggningens totala stoppkostnad per dygn, dividerat med 24 timmar, samt att den aktuella transportören står för t.ex. 5 % av den kostnaden. Även om det är ett planerat underhållsstopp och maskinen ändå skulle stå still, finns det nästan alltid ett intresse att förkorta underhållsstoppet och öka produktionstiden.

 

Uträkning

Installationen av Nordic Quick Systems kedjehjul skiljer sig inte från installationen av traditionella kedjehjul, förutsatt att även det traditionella kedjehjulet är delat.

Vid första underhållet av ett traditionellt hjul behöver kedjan kapas, vilket kräver närvaron av en brandvakt. Därefter ska kedjehjulet demonteras, möjligen med hjälp av lyfthjälpmedel. Sedan ska det vändas (om så nu är fallet) och kedjan svetsas ihop igen. Om kedjehjulet ej är delat behöver även axeln demonteras.

Vid användning av Nordic Quick Systems kedjehjul behöver inget av ovanstående göras. Istället ska slitagedelarna bara roteras, vilket varken kräver lyfthjälpmedel eller en brandvakt. Processen innebär således att alla slitagedelar har dubbel livslängd och går snabbare att ersätta.

Vid andra underhållet av våra kedjehjul ser processen nästan likadan ut som beskrivet i stycket ovan. Dock, med ett kedjehjul från Nordic Quick Systems, behöver ni bara köpa in nya slitagedelar, istället för ett helt nytt hjul.

Och så fortsätter det. Ju fler underhåll, desto högre blir besparingen.

Ha även i åtanke att Nordic Quick Systems reservdelar kräver ett betydligt mindre lagerutrymme.

Mjuka värden

Vi har framförallt beskrivit de ekonomiska fördelarna ovan, då de är enklast att kvantifiera. Dock finns det fler potentiella fördelar som är svårare att sätta ett pris på. Läs gärna våra artiklar om säkerhet och miljö och fundera på hur ni värdesätter dessa.

Se även

Tillbaka till Bra att veta