Räkna ut din besparing

Hjuldrifter med utbytbara slitagedelar

Nordic Quick Systems levererar olika typer av hjul med utbytbara slitagedelar. Alla hjul tillverkas på beställning och anpassas efter ert behov. Med roterbara och utbytbara slitagedelar kan vi ersätta all typ av kedjedrift för industriell verksamhet. Dessutom kan vi självfallet tillverka standardhjul för de applikationer där detta anses vara mer lämpligt.

Matarvalsar med utbytbara slitagedelar

Vi har utvecklat ett unikt system för matarvalsar med utbytbara slitagedelar. Lösningen innebär ökad produktionseffektivitet, säkrare hantering och förbättrad ergonomi vid underhållet. Slitagedelarna går att beställa i olika utföranden beroende på dess syfte. Vidare tillhandahåller vi även traditionella, solida matarvalsar.

Skivsåll

Nordic Quick Systems sållaxlar är konstruerade för maximalt utnyttjande av material, samt för att förenkla underhållsarbetet. Den traditionella axeln är ersatt med en fyrkantsstång för att erhålla en medbringareffekt på skivorna. Vidare distanseras skivorna med exakta mått och hela paketet låses med mutter i stället för svetsning. Om du istället önskar standardskivsåll, löser vi givetvis även det.

Utveckla med oss!

Det finns gott om traditionella maskinkomponenter inom industrin som skulle kunna utrustas med utbytbara slitagedelar för att på så vis effektivisera underhållsprocessen. Om du har ett förslag på en sådan komponent – kontakta oss direkt så hjälper vi gärna till med produktutvecklingen!

Standardhjul och andra utmaningar

I vår effektiva verkstad tillverkar vi även standard- och specialhjul. Tillsammans med er tittar vi gärna på utmaningar ni har i er verksamhet och kommer med förslag på lösningar.

Ökad effektivitet.

• Maximerad produktionstid.
• Minskade personalkostnader.
• Bibehållen linjering.
• Inga lyfthjälpmedel.
• Ingen brandvakt.

Förbättrad säkerhet.

• Eliminerad brandrisk.
• Förbättrad ergonomi.
• Minskad tapp- och klämrisk.

Ta reda på hur mycket du kan spara genom att byta till våra kedjehjul

Räkna ut din besparing