Räkna ut din besparing

Patenterat kedjehjul

Nordic Quick Systems levererar kedjehjul av högsta kvalitet och precision. Alla kedjehjul tillverkas på beställning och anpassas efter kundens behov. Med roterbara och utbytbara slitagedelar kan vi ersätta all typ av kedjedrift för industriell verksamhet.

Matarvals

Vi har utvecklat ett unikt system för matarvalsar med utbytbara slitagedelar. Lösningen innebär ökad produktionseffektivitet, säkrare hantering och förbättrad ergonomi vid underhållet. För närvarande erbjuder vi två olika typer av slitagedelar för att optimera just din drift.

Skivsåll

Nordic Quick Systems sållaxlar är konstruerade för maximalt utnyttjande av material, samt för att förenkla underhållsarbetet. Den traditionella axeln är ersatt med en fyrkantsstång för att erhålla en medbringareffekt på skivorna. Vidare distanseras skivorna med exakta mått och hela paketet låses med mutter i stället för svetsning.

Utveckla med oss!

Det finns gott om traditionella maskinkomponenter inom industrin som skulle kunna utrustas med utbytbara slitagedelar för att på så vis effektivisera underhållsprocessen. Om du har ett förslag på en sådan komponent – kontakta oss direkt så hjälper vi gärna till med produktutvecklingen!

Legojobb

I vår moderna och effektiva verkstad kan vi även hjälpa er med svarvning och fräsning av alla typer av produkter. Arbetet utförs i CNC-styrda maskiner och våra skarpa operatörer har lång erfarenhet av bearbetning av såväl mindre som stora detaljer – oavsett kvantitet och alltid med högsta precision!

Ökad effektivitet.

• Maximerad produktionstid.
• Minskade personalkostnader.
• Bibehållen linjering.
• Inga lyfthjälpmedel.
• Ingen brandvakt.

Förbättrad säkerhet.

• Eliminerad brandrisk.
• Förbättrad ergonomi.
• Minskad tapp- och klämrisk.

Ta reda på hur mycket du kan spara genom att byta till våra kedjehjul

Räkna ut din besparing