Räkna ut din besparing

Säkerhet

Det var på grund av, eller kanske tack vare, säkerhetsaspekten som allt en gång började. Nordic Quick Systems två grundare, Niclas och Nicklas, arbetade tidigare på en mekanisk verkstad som CNC-operatörer. De hanterade många kedjehjul genom åren och slogs alltid över hur otympliga de var att hantera och vilka risker det medförde. Därför uppfann de det som sedermera skulle bli Nordic Quick Systems patenterade kedjehjul.

Industriella maskiner är ofta placerade i riskfyllda miljöer. Årligen rapporteras ett stort antal arbetsolyckor kopplade till just hanteringen av hantering av maskinkomponenter. På Nordic Quick Systems vill vi därför göra allt vi kan för att minimera alla riskfaktorer som är underhållsrelaterade.

Tapp- och klämrisk

Traditionella kedjehjul, matarvalsar, skivsåll m.fl. är väldigt tunga och ska ofta monteras i en miljö som är svår att arbeta i och runt. I många fall krävs det dyra lyfthjälpmedel för att kunna få komponenterna på plats. Att vid något tillfälle tappa en maskinkomponent kan få ödesdigra konsekvenser för personalen som arbetar med montaget. Användare av Nordic Quick Systems lösning slipper denna problematik så fort kropparna är monterade. Då återstår endast hanteringen av de lätta slitagedelarna vilka oftast endast väger 2-5 kilo styck. De kan därför enkelt hanteras av alla, helt utan lyfthjälpmedel, med minimerad tapp- och klämrisk som följd.

Ergonomi

I Sverige är det lagstadgat att arbetsgivaren ska ”ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär, särskilt i ryggen, vid manuell hantering av bördor och laster eller vid andra arbetsuppgifter som kräver kraftutövning” (AFS 2012:2). Att hantera mer än 15 kilo 45 cm från kroppen anses vara direkt olämpligt och måste åtgärdas omgående. Nordic Quick Systems lösningar ligger helt i linje med denna lag, tack vare slitagedelarnas låga vikt. Hanteringen av slitagedelarna är skonsam för kroppen och riskerar inte att drabba personalen med belastningsbesvär.

Brandrisk

Nordic Quick Systems unika lösningar riktar sig till industrier som ofta betraktas som brandfarliga miljöer, exempelvis på sågverk eller pappersbruk, där en liten gnista kan få förödande följder. Att använda sig av maskinkomponenter med utbytbara slitagedelar som skruvas fast, innebär att inga delar behöver kapas eller svetsas, vilket i sin tur leder till att brandrisken elimineras och att kunden ej behöver bekosta en brandvakts närvaro.

Se även

Tillbaka till Bra att veta