Räkna ut din besparing

Leverantörer

Uppförandekod för leverantörer

Nordic Quick Systems ska bedriva en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet, med hänsyn till miljön, samhället, de anställda och kundernas verksamheter. Detsamma förväntas av bolagets leverantörer.

Denna uppförandekod för leverantörer gäller alla produkt- och tjänsteleverantörer som har ett betydande samarbete med Nordic Quick Systems, samt deras anställda och leverantörers eventuella underleverantörer. Som leverantör förväntas du följa de värderingar och förhållningssätt som beskrivs i denna kod.

 

Lagar

Leverantörer ska följa all tillämplig lag samt denna uppförandekod, även i de fall då koden ställer strängare krav än lagen. Vidare ska leverantörer följa högt ställda krav på god etik och affärsmoral.

 

Korruption

Nordic Quick Systems har nolltolerans mot alla former av mutor och korruption, liksom mot förskingring, penningtvätt, otillåtna provisioner, utpressning, bedrägeri och gynnande av familj eller vänner i affärssammanhang. Leverantörer får varken erbjuda eller ta emot representation eller gåvor som otillbörligt kan påverka affärsbeslut som fattas av denne.

 

Arbetsförhållanden

Leverantörer ansvarar för att skapa en trygg och säker arbetsplats för sina anställda. Mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor ska betraktas som självklarheter. Ingen form av respektlös beteende, mobbning, diskriminering, trakasserier eller ofredande i form av sexuella närmanden accepteras.

 

Miljö

Leverantörer förväntas att kartlägga sin negativa miljöpåverkan och kontinuerligt gör allt i sin makt för att reducera den.

 

Rapportering

Vid misstanke om övertramp av lagar eller denna uppförandekod förväntas du att kontakta Nordic Quick Systems verkställande direktör eller valfri styrelsemedlem i Nordic Quick Systems. Detta kan självfallet även göras anonymt.

 

Uppföljning

Nordic Quick Systems förbehåller sig rätten att kontrollera att denna uppförandekod efterföljs av leverantörer och dess eventuella underleverantörer.

Se även

Tillbaka till Bra att veta