Räkna ut din besparing

Miljö

Nordic Quick Systems patenterade produkter är utrustade med utbytbara slitagedelar, vilket innebär att hela maskinkomponenter inte behöver kasseras när de är slitna, utan endast de uttjänta delarna.

Vissa av våra produkter har dessutom roterbara slitagedelar, såsom kedjehjulen, vilket innebär att de per automatik har dubbel så lång livslängd jämfört med de traditionella produkterna.

De flesta kedjehjul tillverkas i någon typ av stål och dessvärre är stålet en av våra absolut största miljöbovar. I genomsnitt släpps två ton växthusgaser ut per producerat ton stål. Vår unika lösning genererar dock 3,5 gånger mindre utsläpp än traditionella kedjehjul*, vilket gör att vi med stolthet kan hävda att vi erbjuder marknadens hållbaraste kedjehjul! Samma princip går även att applicera på våra övriga produkter.

*Räknat vid fjärde underhållet. Ju fler underhållstillfällen, desto större blir miljövinningen.

Se även

Tillbaka till Bra att veta