Räkna ut din besparing

Vår historia

Vi vill hjälpa våra kunder att utveckla sitt underhåll

År 2015 uppfann och patenterade Nicklas Jadinge och Niclas Granströn Anoundi sin idé med utbytbara slitagedelar. Nordic Quick Systems grundades 2019 i syfte att erbjuda lösningen till en bredare målgrupp. Med vår lösning kan maskinunderhåll genomföras utan att kedja eller anliggande hjul behöver demonteras. Kortare underhållsstopp, minskad materialanvändning, ökad lönsamhet och högre säkerhet för personalen är bara några av vinsterna.

Våra produkter utvecklas och tillverkas i norra Sverige, en region starkt förknippad med välmeriterad tung industri. Målet är att vår patenterade lösning ska bli en ny branschstandard och en bland många nya innovationer som hjälper till att effektivisera många olika grenar inom industrin. Inte bara i Sverige, utan i hela världen.

Vad vi gör

Nordic Quick Systems effektiviserar ert underhållsarbete genom att erbjuda smarta lösningar med utbytbara slitagedelar.

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Nordic Quick Systems? Kontakta oss så kommer vi förbi på kaffe!