Räkna ut din besparing

Montage

Instruktionerna nedan avser montage av våra patenterade kedjehjul. För montage av övriga produkter, vänligen hör av dig till din kontaktperson på Nordic Quick Systems.

Att montera våra kedjehjul är något de allra flesta mekaniker kan göra utan några svårigheter. Här följer en enkel beskrivning av hur det går till.

Merparten av våra kunder beställer delade kedjehjulskroppar för att underlätta montaget av drivhjulen och vändhjulen på axlarna. Säkerställ först att markeringarna på hjulhalvorna överensstämmer med varandra. Smörj sedan skruvarna med kopparpasta och skruva i dem med Nord-Lock-brickor i navet. Följ alltid Nord-Locks tabell för åtdragningsmoment vid ansättning av skruvarna.

När hjulkroppen väl är på plats så är det dags att montera slitagedelarna. Använd alltid nya skruvar och Nord-Lock-brickor för att fästa slitagedelarna, även när de ska roteras. Precis som vid montaget av hjulkroppen ska slitagedelarnas anliggningsytor och skruvarna smörjas med kopparpasta, och skruvarna ska dras enligt Nord-Locks tabell för åtdragningsmoment. Undersök även bultförbandets status vid varje underhåll.

Slå oss gärna en signal om du känner dig det minsta osäker på hur du ska göra så guidar vi dig rätt. Kontaktuppgifter hittar du här.

Se även

Tillbaka till Bra att veta