Räkna ut din besparing

Matarvalsar

Innovativa matarvalsar

Matarvalsar är ofta tidskrävande att underhålla och riskfyllda för personalen att hantera – dels då de är tunga och otympliga, dels för att de tenderar att vara monterade i svåråtkomliga utrymmen. Vi erbjuder idag två olika typer av slitagedelar, som båda är kompatibla med samma stomme.

Antingen kan vi leverera lasersvetsade rillor av hårdmetall som ger extremt slitstarka ytor (övre bild) eller slitagedelar av härdat slitstål i olika kvaliteter, vilket ger en mer aggressiv profil. Dimensionerna anpassas till fullo efter kundens behov.

Fördelarna med vårt unika system är att det leder till:

– Maximalt utnyttjande av material, då stommar återanvänds.

– Säkrare och förbättrad ergonomi vid underhåll.

– Möjlighet att enkelt ändra utformning av, samt material i, slitagedelar.

– Mindre lagerutrymme erfordras för reservdelar.

– Ökad produktionseffektivitet.

Utöver ovanstående, tillverkar vi även standardvalsar, samt tvådelade matarvalsar, för de positioner som är enklare att genomföra underhåll på.