Räkna ut din besparing

Miljö

Nordic Quick Systems patenterade kedjehjul har roterbara och utbytbara slitagedelar, vilket innebär att slitagedelarna har dubbel så lång livslängd jämfört med ett traditionellt kedjehjul. Dessutom behöver du aldrig byta ut kedjehjulskroppen, utan endast de komponenter som är slitna. Du behöver alltså inte kassera hela drivhjul och vändhjul bara för att dess tänder är uttjänta.

De flesta kedjehjul tillverkas i någon typ av stål och dessvärre är stålet en av våra absolut största miljöbovar. I genomsnitt släpps två ton växthusgaser ut per producerat ton stål. Vår unika lösning genererar dock 3,5 gånger mindre utsläpp än traditionella kedjehjul*, vilket gör att vi med stolthet kan hävda att vi erbjuder marknadens hållbaraste kedjehjul!

*Räknat vid fjärde underhållet. Ju fler underhållstillfällen, desto större blir miljövinningen.

Se även

Tillbaka till Kedjehjul