Räkna ut din besparing

Säkerhet

Det var på grund av, eller kanske tack vare, säkerhetsaspekten som allt en gång började. Nordic Quick Systems två grundare, Niclas och Nicklas, arbetade tidigare på en mekanisk verkstad som CNC-operatörer. De hanterade många kedjehjul genom åren och slogs alltid över hur otympliga de var att hantera och vilka risker det medförde. Därför uppfann de det som sedermera skulle bli Nordic Quick Systems patenterade kedjehjul.

Kedjetransportörer är i sig mycket komplicerade maskiner som ofta är placerade i riskfyllda miljöer. Årligen rapporteras ett stort antal arbetsolyckor kopplade till just hanteringen av kedjetransportörer. På Nordic Quick Systems vill vi därför göra allt vi kan för att minimera alla riskfaktorer som är kedjehjulsrelaterade.

Tapp- och klämrisk

Traditionella drivhjul och vändhjul kan väga flera hundra kilo och ska ofta monteras i en transportör som är svår att arbeta i och runt. I många fall krävs det dyra lyfthjälpmedel för att kunna få kedjehjulen på plats. Att vid något tillfälle tappa ett hjul kan få ödesdigra konsekvenser för personalen som arbetar med montaget. Användare av Nordic Quick Systems lösning slipper denna problematik så fort hjulkropparna är monterade. Då återstår endast hanteringen av de lätta tandluckorna, vilka endast väger 2-5 kilo styck. De kan därför enkelt hanteras av alla, helt utan lyfthjälpmedel, med minimerad tapp- och klämrisk som följd.

Ergonomi

I Sverige är det lagstadgat att arbetsgivaren ska ”ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär, särskilt i ryggen, vid manuell hantering av bördor och laster eller vid andra arbetsuppgifter som kräver kraftutövning” (AFS 2012:2). Att hantera mer än 15 kilo (vilket de flesta traditionella kedjehjul minst väger) 45 cm från kroppen anses vara direkt olämpligt och måste åtgärdas omgående. Nordic Quick Systems lösning ligger helt i linje med denna lag, tack vare tandluckornas låga vikt. Hanteringen av slitagedelarna är skonsam för kroppen och riskerar inte att drabba personalen med belastningsbesvär.

Brandrisk

Många kedjetransportörer verkar i brandfarliga miljöer, exempelvis på sågverk eller pappersbruk, där en liten gnista kan få förödande följder. En brandvakt behöver därför alltid närvara i samband med ett byte av traditionella kedjehjul och det är ständigt av högsta vikt att minimera aktiviteter som svetsning och kapning i dessa miljöer. En fördel med Nordic Quick Systems drev är att underhållet genomförs utan att några komponenter behövs kapas eller svetsas, vilket således innebär att brandrisken elimineras. Vidare slipper arbetsgivaren kostnaden för en brandvakt, som annars hade behövt närvara både under och efter underhållsarbetet, fram tills att faran för brand anses ha upphört.

Se även

Tillbaka till Kedjehjul