Räkna ut din besparing
Produkt Kugghjul
Kund SSAB
År 2023

Från 2 dagar till 30 minuter hos SSAB

På SSAB i Luleå, där 1 100 personers arbetar, tillverkas malmbaserat stål. En av ingredienserna som matas in i masugnen är koks, som utvinns av kol på koksverket.

Utmaning

På koksverket finns en släckvattenbassäng med en skrapa som löper på kuggstänger. Tidigare, när de traditionella kugghjulen var uttjänta och skulle bytas, var underhållspersonalen tvungen att demontera två lager, fyra tätningar, lagerhus och axlar för att komma åt hjulen. Processen var kostsam avseende både tid och material, krävde lyfthjälpmedel, samt bedömdes som riskfylld för personalen.

Lösning

För tre år sedan levererade Nordic Quick Systems de första kugghjulen med utbytbara slitagedelar till släckvattenbassängen. Mekanikerna på SSAB kan nu enkelt byta tand för tand på hjulet utan att riva hela drivenheten, vilket har gjort processen betydligt mer effektiv, säkrare och miljövänligare.

Resultat

Med traditionella kugghjul tog underhållet på kugghjulen 2-3 dagar för två personer. Med Nordic Quick Systems lösning tar processen numera endast 30 minuter, tack vare att inga övriga komponenter behöver demonteras. Systemet innebär stora kostnadsbesparingar i mantimmar, samt i komponenter som nu inte behöver bytas, såsom bl.a. lager och tätningar. Vidare är processen betydligt säkrare och mer ergonomisk för personalen, som endast behöver hantera lätta slitagedelar istället för kompletta kugghjul.

” Att underhållsprocessen har gått från 2 dygn till 30 minuter är självfallet otroligt värdefullt för vår del. Vi har bara positivt att säga om samarbetet med Nordic Quick Systems och det är extrakul att komponenterna är lokalproducerade. ”
Thomas Hansson, Underhållsplanerare

Vi tackar SSAB för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Läs fler kundcase