Räkna ut din besparing
Produkt M450
Kund Övik Energi

Förkortad underhållstid ger bättre lönsamhet

Övik Energi är ett kommunalägt energibolag som producerar ånga, el och fjärrvärme genom förbränning av torv, flis, spån och bark. Kraftvärmeverket förser hela industriområdet i Örnsköldsvik med energi och kan därför maximalt stå stilla i 7-10 dagar per år.

Utmaning

Några av Övik Energis drivhjul är placerade 32 meter upp i luften. Innan de gick över till Nordic Quick Systems patenterade kedjehjul utfördes underhåll med hjälp av lyftkran till en kostnad av 3 000 kronor i timmen. Dessutom behövde en brandvakt närvara. Att genomföra ett underhåll på två kedjehjul tog 8 timmar.

Lösning

Med Nordic Quick Systems lösning har underhållstiden förkortats till 2 timmar. Det innebär en stor kostnadsbesparing, eftersom varken lyftkran eller brandvakt behövs för att genomföra underhåll på kedjehjulen. Med ett kort underhållsstopp behöver kraftvärmeverket inte gå över till att elda olja, vilket i sig kostar 1,2 miljoner kronor per dygn.

Resultat

Safety Created with Sketch.

Eftersom varken lyftkran eller brandvakt behövs för att rotera eller byta ut kedjehjulen gör Övik Energi en stor besparing vid varje underhållsstopp.

” En fördel med Nordic Quick Systems är att det är enklare att pröva sig fram till det optimala materialet i tandluckorna för respektive transportör. Det kan skilja sig åt beroende på bland annat fuktnivå. ”
Peter Ramnitz, Underhållsansvarig Övik Energi

Genom ett byte till Nordic Quick Systems har underhållstiden förkortats från 8 till 2 timmar, alltså en tidsbesparing på 6 timmar per underhåll. Underhållen genomförs med 7-8 månaders intervall.

Läs fler kundcase