Räkna ut din besparing

Vanliga frågor

Hur länge håller kedjehjulen?
Slitagedelarnas livslängd är direkt jämförbara med traditionella kedjehjuls livslängd. Det är egentligen endast materialvalet som påverkar slitagedelarnas livslängd och materialet anpassas alltid utifrån den miljö och förväntande belastning som hjulet ska verka i. Hjulkroppens förväntade livslängd är i teorin oändlig. Den påverkas aldrig av slitage från kedjan, då kroppen alltid är lite smalare än dess slitagedelar. Eventuell korrosion är dock en faktor som kan påverka kroppens livslängd.

I vilka material tillverkas kedjehjulen?
Våra kedjehjul anpassas helt och hållet efter kundens preferenser. Oftast tillverkas kedjehjulskroppen i allmänt konstruktionsstål, S355, och slitagedelarna i olika kvalitéer av Hardox. Vi kan dock även leverera slitagedelarna i andra stålvarianter, samt teknisk plast, för att reducera ljudnivån.

I vilka storlekar finns kedjehjulen tillgängliga?
Nordic Quick Systems kan ersätta drivhjul och vändhjul i alla storlekar. Samtliga kedjehjul produceras efter order och i teorin finns det varken en övre eller undre storleksgräns.

Har en slitagedel någon gång lossnat från kedjehjulskroppen?
Nej – slitagedelarna fästs i hjulkroppen med 12.9-skruvar och Nord-Lock-brickor, vilket gör att samtliga delar sitter säkert på plats. Vid drift är det främst konstruktionens klack, snarare än skruvarna, som belastas. En oberoende part (Ignite Utveckling AB, numera Sigma) har gjort en hållfasthetsanalys på vår konstruktion. Beräkningen grundar sig på en enskild tand, samt säkerhetsfaktor 1,5 gånger kedjans draghållfasthet, och visar att dreven har fullgod dimensionering även i extremfall. Hör gärna av dig till någon av oss om du önskar att ta del av analysen i sin helhet. Vidare har vi under alla dessa år inte mottagit en enda reklamation.

Vilka typer av hjul erbjuder ni?
Vi kan ersätta all typ av kedjedrift. Hittills har vi bland annat levererat transportörkedjehjul, rullkedjehjul (upp till fyrradiga) och kugghjul, på såväl delade och solida kroppar som på stora axlar och trummor. Vår unika teknik går att applicera på det mesta som snurrar inom industrin och som är i behov av smarta underhållslösningar. Vi kan exempelvis även erbjuda skivsåll och piggrullar med smidiga utbytessystem.

Hur monterar vi kedjehjulen?
En installationsmanual finns här.

Är det svårt att skruva loss slitagedelarna efter att de har varit i bruk?
Nej, våra kunder har aldrig upplevt att det är ett problem att skruva loss slitagedelarna vid ett underhåll. Om ni är oroliga för att bulthålen kommer att packas med något hårt material, kan vi erbjuda täckhattar.

Kan ni även leverera kedja?
Ja, tillsammans med våra partners kan vi även erbjuda kedjor, samt andra mekaniska industrikomponenter. Då hjulen och kedjan samverkar finns det flera fördelar att beställa dessa produkter från en och samma leverantör.

Vi byter alltid kedja samtidigt som kedjehjul – finns det någon vinning för oss?
Ja, även om ni byter kedja och kedjehjul samtidigt så innebär Nordic Quick Systems patenterade lösning bland annat att ni inte behöver ta loss axeln eller hantera tunga hjul eller hjulhalvor. Det behövs inga lyfthjälpmedel för att genomföra kedjehjulsbytet samtidigt som personalens säkerhet ökar, då de endast behöver handskas med lätta tandluckor. Ur ett miljöperspektiv är det dessutom en mer hållbar lösning att endast byta de uttjänta slitagedelarna istället för hela kedjehjul.

Hur tillverkas kedjehjulen?
Nordic Quick Systems levererar alltid bearbetade och laserskurna kedjehjul för att säkerställa högsta precision, skonsam drift och en lång hållbarhet.

Vad har ni för leveranstid?
Normal leveranstid är cirka 5-6 veckor. Om ni önskar snabbare leveranstid än så går det att lösa, dock ibland mot en forceringskostnad. Läs mer om hur ni beställer kedjehjul här.

Se även

Tillbaka till Kedjehjul