Räkna ut din besparing

Beställa kedjehjul

Ofta kan det vara svårt att veta när och hur behovet av ett nytt kedjehjul kommer att uppstå. Ibland kan det uppstå i samband med en inspektion av en elevator där kuggarna på drivhjulen och vändhjulen börjar anta formen av ”hajfenor”. Andra gånger kan behovet istället uppstå för att dreven plötsligt brutits av axeln, exempelvis till följd av att de inte uppfyllde kraven för den miljö som de verkat i.

Oavsett vilket, kan vi leverera nya skräddarsydda kedjehjul med utbytbara och roterbara tandluckor, för att underlätta och effektivisera ert framtida underhållsarbete. Så här går du till väga för att genomföra en beställning:

Steg 1

Ta fram all tillgänglig information om de befintliga kedjehjulen. Oftast framgår all relevant information på en ritning. Om det inte finns en ritning, behöver vi följande uppgifter för att kunna ge dig ett pris:

  • Kedjetyp | Exempelvis M450-A-200.
  • Antal tänder | Benämns även som Z. Om det är ett slätt vändhjul så räcker det att vi får veta ytterdiametern..
  • Axeldiameter | Benämns även som AH.
  • Navlängd | Benämns även som NL.

För att i nästa skede kunna producera kedjehjulen, behöver vi även veta:

  • Nav | Symmetriskt eller förskjutet nav?
  • Kilspår | Ja eller nej? Om ja, är kilspåret riktat mot en tandtopp eller mellan två tandtoppar?
  • Material | Nordic Quick Systems producerar vanligtvis kedjehjulskroppen i allmänt konstruktionsstål, S355, och slitagedelarna i Hardox 400-500. Specificera gärna om ni har andra preferenser.
  • Rensfas | Ja eller nej?
  • Övrigt | Finns det övrig information som vi behöver känna till?

Om uppgifterna ovan saknas kan vi självfallet komma ut till er anläggning för att mäta upp alla nödvändiga komponenter – så är du säker på att alla mått blir korrekta innan beställning.

Steg 2

Ring eller maila någon av våra säljare. Meddela uppgifterna ovan, hur många kedjehjul som behövs, om ni även önskar kedjor och/eller andra komponenter, samt när och var dessa ska levereras. Vi återkommer snarast med en offert.

Steg 3

Så fort beställningen är lagd får ni en orderbekräftelse. Normal leveranstid är 5-6 veckor inom Sverige och vi tillämpar alltid leveransvillkoret ”fritt vårt lager”. Om ni önskar snabbare leveranstid än 5-6 veckor så brukar vi oftast kunna lösa det , dock ibland mot en forceringskostnad.

Steg 4

Era produkter levereras och ni monterar dem själva. Önskar ni istället att vi monterar kedjehjulen på plats kan vi självfallet ordna det. Meddela i sådana fall gärna din kontaktperson hos oss redan i steg 2.

Steg 5

Förhoppningsvis snurrar nu era nya kedjehjul på som de ska! Vi rekommenderar alla våra kunder att lägga en ny beställning i samband med att slitagedelarna vänds. Då finns nästa uppsättning redo att monteras så snart den behövs.

Se även

Tillbaka till Kedjehjul